Skip to main content

Contract Addresses

Olympus V3 Contracts

Mainnet

ContractAddress
Kernel0x2286d7f9639e8158FaD1169e76d1FbC38247f54b

Modules

ContractAddress
TRSRY0xa8687A15D4BE32CC8F0a8a7B9704a4C3993D9613
MINTR0xa90bFe53217da78D900749eb6Ef513ee5b6a491e
PRICE0xd6C4D723fdadCf0D171eF9A2a3Bfa870675b282f
RANGE0xb212D9584cfc56EFf1117F412Fe0bBdc53673954
ROLES0x6CAfd730Dc199Df73C16420C4fCAb18E3afbfA59

Policies

ContractAddress
BondCallback0xbf2B6E99B0E8D4c96b946c182132f5752eAa55C6
Operator0x1Ce568DbB34B2631aCDB5B453c3195EA0070EC65
Heart0x1652b503E0F1CF38b6246Ed3b91CB3786Bb11656
PriceConfig0xf6D5d06A4e8e6904E4360108749C177692F59E90
RolesAdmin0xb216d714d91eeC4F7120a732c11428857C659eC8
TreasuryCustodian0xC9518AC915e46D707585116451Dc19c164513Ccf
Distributor0x27e606fdb5C922F8213dC588A434BF7583697866
Emergency0x9229b0b6FA4A58D67Eb465567DaA2c6A34714A75

Goerli Testnet

ContractAddress
Kernel0xDb7cf68154bd422dF5196D90285ceA057786b4c3

Modules

ContractAddress
TRSRY0xD8C59cFe5afbDB83D904E56D379028a2f6A07a2D
MINTR0xa192fFBF73858831a137DD098a706139Ca96AbD5
PRICE0xD9ace3Be2d80006EF4D90A2D35D861a5C9F98252
RANGE0x446f06f8Df7d5f627B073c6349b948B95c1f9185
ROLES0xe9a9d80CE3eE32FFf7279dce4c2962eC8098f71B

Policies

ContractAddress
BondCallback0xC1545804Fb804fdC7756e8e40c91B7581b2a2856
Heart0x384c7AeFB9f7aF276CF717905A696F85E2dD8845
Operator0x61B79d10ebC48166F7495Fce5E0c352B61777460
PriceConfig0x15915Be9d272B353BA06FA5Ce3918ae7D27F5463
TreasuryCustodian0x3DAE418f8B6382b3d3d0cb9008924BA83D2e0E87
Distributor0x2716a1451BDE2B011f0D10ad6599e411d54Ec491
RolesAdmin0x54FfCA586cD1B01E96a5682DF93a55d7Ef91EFF0
Emergency0x196a59fB453da942f062Be4407D923129c759435
Faucet (Testnet only)0xA247156a39169c0FAFf979F57361CC734e82e3d0

Dependencies

ContractAddress
OHM Token0x0595328847AF962F951a4f8F8eE9A3Bf261e4f6b
DAI Token0x41e38e70a36150D08A8c97aEC194321b5eB545A5
OHM-DAI Balancer LP Pool0xd8833594420dB3D6589c1098dbDd073f52419Dba
WETH Token (for keeper rewards)0x0Bb7509324cE409F7bbC4b701f932eAca9736AB7
Mock OHM/ETH Price Feed0x022710a589C9796dce59A0C52cA4E36f0a5e991A
Mock DAI/ETH Price Feed0xdC8E4eD326cFb730a759312B6b1727C6Ef9ca233
Bond Auctioneer0x007F7A1cb838A872515c8ebd16bE4b14Ef43a222
Bond Teller0x007F7735baF391e207E3aA380bb53c4Bd9a5Fed6
Bond Aggregator0x007A66A2a13415DB3613C1a4dd1C942A285902d1

Privileged Testnet Accounts (Multi-sigs)

ContractAddress
Executor0x84C0C005cF574D0e5C602EA7b366aE9c707381E0
Guardian0x84C0C005cF574D0e5C602EA7b366aE9c707381E0
Policy0x3dC18017cf8d8F4219dB7A8B93315fEC2d15B8a7
Emergency0x3dC18017cf8d8F4219dB7A8B93315fEC2d15B8a7

Periphery Contracts

Flex Loans

ContractAddress
Flex Loan contract (Incur Debt)0xd9d87586774Fb9d036fa95A5991474513Ff6C96E
Curve Strategy0x4B152CCB613Ee248df9bb98195bC505665D6C4b2
Uniswap Strategy0x39D1984051759830F0C0Ae979b4aEd776CF481E0
Sushiswap Strategy0x0692bDcAa767Dc62C420B7893a1045E657771324
Balancer Strategy0x48BdC486C9DF31848C62FDc85c5c77d4Be013cDC

Legacy/Old Contracts

Mainnet

ContractAddress
OHM V20x64aa3364F17a4D01c6f1751Fd97C2BD3D7e7f1D5
sOHM V20x04906695D6D12CF5459975d7C3C03356E4Ccd460
gOHM0x0ab87046fBb341D058F17CBC4c1133F25a20a52f
Staking0xB63cac384247597756545b500253ff8E607a8020
Treasury V20x9A315BdF513367C0377FB36545857d12e85813Ef
TreasuryExtender0xb32Ad041f23eAfd682F57fCe31d3eA4fd92D17af
Distributor0xeeeb97A127a342656191E0313DF33D58D06B2E05
BondDepositoryV20x9025046c6fb25Fb39e720d97a8FD881ED69a1Ef6
Authority0x1c21F8EA7e39E2BA00BC12d2968D63F4acb38b7A
YieldDirector0x2604170762A1dD22BB4F96C963043Cd4FC358f18
OP Market Creator (for inverse bonds) (old)0xb1fA0Ac44d399b778B14af0AAF4bCF8af3437ad1

Goerli

ContractAddress
OHM V20x0595328847AF962F951a4f8F8eE9A3Bf261e4f6b
sOHM V20x4EFe119F4949319f2Acb12efD615a7B63896482B
gOHM0xC1863141dc1861122d5410fB5973951c82871d98
Staking0x7263372b9ff6E619d8774aEB046cE313677E2Ec7
Treasury V20xB3e1dF7951a62fFb5eF7D3b1C9D80CF09325580A
Distributor0x2b954551307FB929DF8BB96657DB69fB4d72617c
BondDepositoryV20xAda3336fcD233Ff0Eb39BeA0b1a7784E43aD4B00
Authority0x4A8c9502A34962a2C6d73c5D181dAaeF3dcDc88D
YieldDirector0x6982CcD55F95A7469746C123f73D54377f382454
OP Market Creator (for inverse bonds) (old)0x0C9D01FbD07cC2fD3e09bD953bb65698351AF05D

Allocators

ContractAddress
AaveAllocatorV20x0D33c811D0fcC711BcB388DFB3a152DE445bE66F
FxsAllocatorV20x0f953D861347414698F34B75dbFd6e7dF1A73493
BtrflyAllocator0xC8431fEb345B46c30A4576c1b5faF080fdc54e2f
LUSDAllocatorV20x2C1700F38C38C32595CFeF3D6B0B275bC2D2a578

Multisigs

ContractAddress
DAO0x245cc372C84B3645Bf0Ffe6538620B04a217988B
Policy0x0cf30dc0d48604A301dF8010cdc028C055336b2E

Cross-Chain

ContractChainAddress
gOHMArbitrum0x8D9bA570D6cb60C7e3e0F31343Efe75AB8E65FB1
gOHMAvalanche0x321e7092a180bb43555132ec53aaa65a5bf84251
gOHMPolygon0xd8cA34fd379d9ca3C6Ee3b3905678320F5b45195
gOHMFantom0x91fa20244fb509e8289ca630e5db3e9166233fdc
gOHMOptimism0x0b5740c6b4a97f90eF2F0220651Cca420B868FfB
gOHMBoba0xd22C0a4Af486C7FA08e282E9eB5f30F9AaA62C95